Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020

Gösterim: 1220

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dersler ne zaman ve kaç saat yapılıyor?

Dersler hafta içi olup haftalık olarak günde 6 saat olmak üzere toplamda 30 saat ders yapılmaktadır.

 

Türkçe Yeterlik Sınavı Hakkında

Türkçe Yeterlik Sınavı'na kimler katılabilir?

Türkçe Yeterlik Sınavı'na Türkçe dil becersini belgelemek isteyen herkes katılabilir. Üniversiteye "uluslararası öğrenci" kontenjanından giren bütün öğrenciler öğrenime başlayabilmek için en az B2 düzeyinde Türkçe dil yeterliğine sahip olması gerekir. Önlisans eğitimi alanlar üçüncü yarıyıl başlangıcına kadar, lisans eğitimi alanlar ise beşinci yarıyıl başlangıcına kadar Türkçe yeterlik düzeyini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadır. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine getiremeyen öğrenciler eğitim-öğretime devam edemezler. Öğrencilere bunun için bir (1) yıl süre tanınır. Bu süre sonunda şartı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Türkçe Yeterlik Sınavı örneği var mı?

BANÜ TÖMER tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı'nın bir örneği web sayfasında bulunmaktadır. Ayrıca adaylar çevrim içi sınavlarda sınav sürecini ve sistemini tanımak için sınav tarihinden bir gün önce yapılan çevrim içi deneme sınavına katılabilir.

BANÜ TÖMER’den alınan yeterlilik belgesi başka bir üniversitede geçerli midir?

Evet. YÖK tarafından kabul edilmiş, yükseköğretim kurumlarına bağlı Türkçe öğretim merkezlerinin verdiği Türkçe yeterlilik belgeleri her üniversitede geçerlidir. 

Kur sınavı sonucuna göre sertifika alabilir miyim?

Hayır. Kur sınavları öğrencinin Türkçe yeterliliğini ölçmez. Sadece ilgili kurun kazanımlarına ne ölçüde ulaştığını ölçer. Buna göre öğrenci bir sonraki kura devam edebilir veya edemez. Ancak talep edilmesi hâlinde öğrenciye hangi kurda olduğunu gösteren "ilgili makama" yazısı verilir.

 

Uzaktan Eğitim Hakkkında

Uzaktan eğitim derslerinde hangi program kullanılmaktadır?

Uzaktan eğitim dersleri LMS programı üzerinden yürütülmektedir.

LMS programını nasıl kullanacağım?

LMS https://lms.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore programına ücretsiz olarak üye olunuz. Üyelik süreci ve oturum açmak için yararlanacağınız kılavuza https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Sayfa/Goster/Ogrenci-Yardim-Videolari-13531 ulaşabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra ekli olduğunuz ekip ve sınıfta derse katılabilirsiniz.

Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin içeriği farklı mı?

Hayır. Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin ders içerikleri ve ders saatleri aynıdır. Not: Ders saati yüz yüze eğitimde 40, uzaktan eğitimde 30 dakikadır.