Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020

Gösterim: 2084

Genel Bilgi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde kurslar, yıllık akademik takvime göre başlayıp bitmektedir. Kurslar yılda üç dönem olarak planlanmıştır. Kursların başlama tarihi düzenli olarak duyurulmaktadır. Kayıtlar kursun başlangıç tarihinden bir ay önce başlamaktadır.

Kurslarımız Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil düzeylerine göre düzenlenmiş olup, öngörülen iletişim ve öğrenen odaklı eğitim uygulanmaktadır. Buna göre kurslarımız ve sertifikalarımız A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Düzey) ve C1-C2 (İleri Düzey) olarak yapılandırılmıştır. Öğretmenlerimiz akademik kariyer yapmış ya da yaparak bu alanda uzmanlaşmışlardır. Kurslarımız A1 düzeyinde başlayarak C2 düzeyine kadar devam eden 6 kurdan oluşmaktadır.

Dil Merkezi’nde sadece yabancılara Türkçe dersleri verilmemektedir. Ayrıca öğrencilere Türk kültürünü tanıtıcı geziler, film gösterimi, müzik dinletileri yapılmaktadır. Bu doğrultuda amaçlanan hedef öğrencilerin öğrendiği dilin kültürünü tanıması ve kültürlerarası iletişim yetisine sahip olmasıdır